Vietnamese

Trường Quản lý của Đại học Rennes 1 là trường Quản lý và Quản trị kinh doanh lớn nhất trên toàn miền Tây nước Pháp.
Trường là một thành viên sáng lập của mạng lưới quốc gia các trường Đại học Kinh doanh - mạng IAE - bao gồm 31 thành viên được lựa chọn trên toàn nước Pháp (www.reseau-iae.org). Trường được chia thành ba bộ phận chính: Trường Quản lý, Trung tâm Quản lý Pháp - Nhật (CFJM) và Trường Đào tạo Kế toán công chứng (IRPEC).
Các chương trình nghiên cứu được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (CREM), trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Quản lý duy nhất ở miền tây nước Pháp, được công nhận bởi Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS). Mục đích chính của CREM là để phát triển phân tích, tiến hành thử nghiệm và mô phỏng hoạt động trong Kinh doanh, Quản lý, Tài chính và Tiếp thị, giữa các lĩnh vực khác.
Trường góp phần hướng tới sự phát triển của nghiên cứu châu Âu về Khoa học Quản lý và là một thành viên tích cực của Hội đồng học thuật của Viện Nghiên cứu cao cấp châu Âu về Quản lý (EIASM), và của Ban chỉ đạo của Tổ chức Phát triển Quản lý châu Âu (EFMD).
Nhà trường áp dụng một quá trình tuyển sinh có chọn lọc, trung bình chỉ có một trong mười đơn xin học được chấp thuận. Trước khi được nhận, ngoài thành tích học tập và bằng chứng về động lực, tất cả các ứng viên sẽ phải trình bày một kế hoạch nghề nghiệp mang tính thực tế, khả thi và thống nhất.
Năm 2007, một chiến dịch gây quỹ mở rộng đã đánh dấu sự ra đời của trường đầu tiên trong mạng lưới các trường kinh doanh trực thuộc trường đại học ở Pháp (Trường IGR-IAE). Gắn kết chặt chẽ với Hiệp hội Pháp (Fondation de France), mục đích chính của trường là để tạo ra và hỗ trợ các chương trình sáng tạo nhằm cải thiện nghiên cứu và giảng dạy ngành Khoa học Quản lý. Các hội thảo và hội nghị được tổ chức một cách thường xuyên.
Chương trình nghiên cứu được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (CREM), trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Quản lý duy nhất ở miền tây của nước Pháp, được công nhận bởi Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu khoa học (CNRS). Mục đích chính của CREM là để phát triển phân tích, thí nghiệm và mô phỏng hành vi trong kinh doanh, Quản lý, Tài chính và Tiếp thị, giữa các lĩnh vực khác.
Trường Quản lý IGR-IAE de Rennes - Đại học Rennes 1 là trường công, với 1.200 sinh viên, trong đó là sinh viên quốc tế chiếm 15%. Các nhân viên Phòng Quốc tế chuyên hỗ trợ quá trình hội nhập của sinh viên tại IGR và ở Rennes, và nỗ lực giúp giải quyết các vấn đề hàng ngày của họ.

Những chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

Thừa nhận sự cần thiết để thu hút sinh viên nước ngoài trong việc tìm kiếm chương trình đào tạo quản lý kinh doanh quốc tế, các chương trình Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh của trường được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho sinh viên các kỹ năng tiên tiến nhằm giúp họ có thể làm việc ngay lập tức trong môi trường làm việc năng động và phát triển ngày nay.
Tất cả các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh được bổ sung bởi 300 giờ đào tạo tiếng Pháp trong suốt năm học, giúp sinh viên tận dụng tối đa thời gian du học của họ ở Pháp cũng như nâng cao một cách đáng kể trình độ tiếng Pháp của mình.

hương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về Quản lý quốc tế (BAC +5)

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về Quản lý quốc tế (BAC +5) kéo dài một năm được thiết kế với mục đích chính là để trang bị cho sinh viên những kỹ năng thiết yếu để theo đuổi sự nghiệp như là một điều hành kinh doanh quốc tế. Chương trình Thạc sĩ này phát triển năng lực của sinh viên nhằm giúp họ thành công trong một môi trường kinh doanh năng động toàn cầu trong các công ty quốc tế. Được thiết kế cho các nhà quản lý tương lai, chương trình trang bị cho sinh viên với tất cả các kỹ năng « cứng » và « mềm » không thể thiếu trong quản lý quốc tế.

Chương trình Thạc sĩ Tài chính - Nghiên cứu nâng cao về Tài chính (BAC +5)

Chương trình « Nghiên cứu nâng cao về Tài chính » kéo dài một năm với bằng cấp là Thạc sĩ Tài chính. Bắt nguồn từ chương trình Thạc sĩ nghiên cứu từ năm 1995, mục tiêu chính của chương trình là:

  • để phục vụ như là một bước trung gian để sinh viên có thể tiếp tục nghiên cứu ở cấp độ Tiến sĩ Tài chính nghiên cứu theo nhu cầu.
  • để cung cấp một nền tảng vững chắc về lý thuyết và đào tạo những sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm như các nhà phân tích nghiên cứu, tư vấn tài chính, nhân viên điều hành ...
  • Sinh viên sẽ có được những kiến thức và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực họ đã chọn về chuyên môn tài chính. Luận án Thạc sĩ tạo thành một phần thiết yếu của chương trình và sự phát triển kỹ năng phân tích và sáng tạo được chú trọng đặc biệt. Chương trình được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (CREM), trung tâm nghiên cứu duy nhất chuyên về Kinh tế và Khoa học Quản lý ở vùng miền Tây nước Pháp được công nhận bởi Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS).
  • Chương trình được chia thành hai nhánh: Chương trình Thường xuyên và Chương trình Chuẩn bị cho CFA (Chartered Financial Analyst). Luận án Thạc sĩ tạo thành một phần thiết yếu của Chương trình Thường xuyên. Chương trình CFA được tổ chức phối hợp với Bärchen, một tổ chức chuyên chuẩn bị cho CFA.

Chương trình Thạc sĩ Marketing - Nhượng quyền thương mại và Quản lý mạng kinh doanh

Chương trình Thạc sĩ Marketing - Nhượng quyền thương mại và Quản lý mạng kinh doanh bắt đầu tháng 9/2012 được thiết kế đặc biệt cho các sinh viên nói tiếng Anh có bằng cử nhân các ngành Tiếp thị, Quản lý, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Luật, vv ... Đặc trưng của chương trình này là sự kết hợp một chương trình học tập toàn diện về Nhượng quyền thương mại và Quản lý mạng kinh doanh dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với các khóa học tiếng Pháp tăng cường. Mục đích chính của chương trình là nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng đa dạng hữu ích về nhượng quyền thương mại và quản lý mạng kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau: Tiếp thị, Quản lý, Quản lý nguồn nhân lực, Chiến lược, Kế toán, Tài chính, Luật, v.v… Chương trình được thiết kế đặc biệt cho các nhà quản lý và nhân viên điều hành tương lai trong mạng lưới nhượng quyền thương mại quốc tế, trong các ngành công nghiệp bán lẻ và dịch vụ, và cụ thể hơn trong các lĩnh vực quản lý, tiếp thị và phát triển mạng lưới. Chương trình trang bị sinh viên với một loạt các kỹ năng hữu ích và hiện đại trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại và quản lý mạng kinh doanh.

Chứng chỉ sau đại học ngành Quan hệ quốc tế - Chuyên ngành Quan hệ châu Âu (BAC +4)

Chứng chỉ sau đại học là chương trình học về Quản lý kéo dài một năm kết hợp các buổi học tăng cường tiếng Pháp với một chương trình học giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chương trình này được dành riêng cho những sinh viên còn hạn chế kiến thức kinh doanh hoặc những kiến thức liên quan. Chương trình là bước trung gian lý tưởng cho các bậc học cao hơn : các sinh viên hoàn thành thành công chương trình sẽ được ghi danh vào chương trình Thạc sĩ Quản lý quốc tế và Phát triển kỹ năng dạy bằng tiếng Anh vào năm kế tiếp. Ngoài ra, những người đạt được bằng DELF B2 vào cuối năm học có thể nộp đơn xin học một trong các chương trình dạy bằng tiếng Pháp trong các ngành sau:
Kế toán và Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh, Quản lý Kho bạc, Quản lý Rủi ro, Chiến lược Quản lý và Phân tích Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Kiểm soát Hệ thống thông tin và Quản lý, Marketing

Các khóa học bằng tiếng Anh cho sinh viên trao đổi

Kể từ tháng 9/2010, Trường Quản lý của Đại học Rennes 1 bắt đầu một chương trình đầy đủ cho du học sinh không nói tiếng Pháp. Chương trình áp dụng 30 tín chỉ / học kỳ (tiêu chuẩn châu Âu).
Tất nhiên, những khóa học quản lý này là miễn phí cho sinh viên trao đổi.
Các khóa học tiếng Pháp như một ngoại ngữ sẽ được cung cấp bởi CIREFE ; những khóa học trong học kỳ một là miễn phí và các khóa học trong học kỳ thứ hai được CIREFE cung cấp với giá ưu đãi.